Over Spark Coaching

De coach

Mijn naam is Jacoline Straver en ik ben de drijvende kracht achter Spark Coaching. Ik ben getrouwd en moeder van drie dochters van 14, 17 en 20 jaar oud. Op mijn 24ste heb ik mijn studie Bedrijfskunde afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarna heb ik vijf jaar gewerkt in de ICT. Toen ik zwanger werd van mijn oudste dochter ben ik gestopt met werken om mij volledig te richten op mijn gezin. Hier maak ik elke dag mee waar opgroeiende kinderen op school en daarbuiten mee worstelen.

Door vrijwilligerswerk op zowel de basisschool als op de middelbare school maak ik van dichtbij mee voor welke uitdagingen leraren en leerlingen in het moderne onderwijs staan. Dat was voor mij de motivatie om me verder te verdiepen in de mogelijkheden om kinderen en jongeren te helpen. In 2016 ben ik gestart als jongerencoach.

Jacoline Straver

Over Spark Coaching

In 2016 ben ik begonnen met Spark Coaching met het doel kinderen en jongeren te helpen om hun schooltijd goed door te komen en beter voorbereid te zijn op de keuzes waarvoor zij in deze periode staan.

  • Kinderen in groep 8 help ik bij het leren van het plannen van huiswerk en het voorbereiden op de stap naar het middelbaar onderwijs.
  • Jongeren in het voortgezet onderwijs help ik bij hun profiel- en studiekeuze. Ik leer jongeren bovendien hoe zij hun huiswerk goed kunnen plannen, zodat zij makkelijker en met meer zelfvertrouwen hun schooltijd doorlopen.

Jongerencoach
In april 2016 heb ik de opleiding Jongerencoach bij het Sonnevelt Instituut met succes afgerond. Ik ben bovendien gecertificeerd trainer van de volgende methodes:

Missie Spark Coaching

Waarom Spark Coaching?
Als moeder van drie opgroeiende pubers zie ik dagelijks dat er veel van onze kinderen wordt verwacht en dat er veel op hen afkomt. Door alle sociale media zijn ze 24/7 online en hebben ze met veel prikkels te maken. Daarnaast worden er vanuit het Ministerie van Onderwijs steeds hogere eisen gesteld aan onze kinderen op school. Niet alleen qua overgangsnormen, ook bij het examen moeten ze op alle vakken gemiddeld een voldoende scoren, anders gaan ze niet over of zakken ze voor hun examen.

Omdat middelbare scholen worden beoordeeld op slagingspercentages, worden kinderen steeds vaker getoetst en getest. Dit zie je al op de basisschool, maar ook op de middelbare school. Omdat de focus zo wordt gelegd op het behalen van hoge cijfers, krijgen kinderen het gevoel dat ze weinig fouten mogen maken.
Vroeger kon je als je goed in talen was of juist goed in exacte vakken op jouw niveau je middelbare school doorlopen. Tegenwoordig is dat echt lastiger, omdat je beide gebieden moet beheersen. Zelfs wanneer je niet goed kunt leren, moet je nog aan best een hoog niveau voldoen wil je op praktijkonderwijs terecht kunnen komen. Ook op vervolgopleidingen moet je het eerste jaar al veel vakken halen, want anders moet je van school af. Was het vroeger nog mogelijk om een jaartje te freewheelen, of de tijd te nemen om onszelf te ontdekken, tegenwoordig is daar minder ruimte voor. Dit is tenminste wat ik zie bij mijn eigen kinderen, maar ook bij kinderen van vrienden en kennissen.

Jongerencoach
Al met al krijgen veel jongeren de indruk, is mijn ervaring, dat ze niet meer zichzelf kunnen zijn en ook het niet snel “goed doen”. Ze moeten allemaal aan zoveel dezelfde eisen voldoen, dat het erop lijkt dat we allemaal eenheidsworsten aan het creëren zijn. Ze krijgen niet altijd de gelegenheid om hun talenten te ontdekken op school en dicht bij zichzelf te blijven. Dat zorgt bij kinderen voor druk en onzekerheid en soms zelfs voor het gevoel minderwaardig te zijn en niet te kunnen voldoen aan verwachtingen.

Het vak jongerencoaching wordt daarom steeds belangrijker. Als jongerencoach kun je door middel van gesprekken en de daarbij in te zetten tools een jongere helpen in zijn zoektocht naar zichzelf. Wanneer een jongere zijn talenten ontdekt en ziet wat zijn passie is kan hij van daaruit zijn levenspad gaan bewandelen. Daarnaast is het heel belangrijk dat een jongere het gevoel krijgt dat hij mag zijn wie hij is. Iedere jongere is op zijn manier bijzonder.
Natuurlijk zit je als jongere nog steeds in het schoolsysteem, maar mijn overtuiging is dat als je ontdekt wat je graag wilt en waar je blij van wordt, je als jongere gemotiveerder en met meer zelfvertrouwen je school kunt doorlopen. Ook zal de keuze voor een vervolgopleiding dan makkelijker worden. Dan heb je een doel voor ogen en dat is fijn.
Daarnaast hebben jongeren het soms ook lastig op sociaal gebied. Ze krijgen een overload aan informatie binnen via de sociale media en ze worden de hele dag geprikkeld en zijn 24/7 online, zoals hierboven al beschreven. Sommige jongeren hebben het gevoel dat ze altijd moeten reageren op bijv. een app of snapchat en dat kan soms zo’n druk geven dat jongeren daarvan overspannen raken. Ook daarin kan een jongerencoach een rol vervullen. Je kunt samen met een jongere gaan kijken waarom hij het lastig vindt om zijn grenzen te bewaken.

Al met al is het belangrijk dat jongeren bij iemand terecht kunnen die hen vanuit een professioneel en objectief oogpunt kan begeleiden en hen een luisterend oor kan bieden. Ook al zijn ouders vaak van goede wil, het is soms fijn om met iemand te kunnen praten die wat verder van de situatie afstaat. Een jongerencoach is daar de juiste persoon voor!